Nieuwsbrief 2

Beste geïnteresseerden en belanghebbenden,

Ten eerste: allen een voorspoedig 2018 gewenst!

Na de kerstvakantie begint het introductiebestuur weer fris en enthousiast aan een nieuw jaar.
Nu het jaar waarin de introductiedagen zullen plaatsvinden toch echt is begonnen, zullen de plannen nu concrete vormen moeten gaan aannemen. Er is een hoop gebeurd in de afgelopen weken en daar wil het introductiebestuur jullie graag over informeren.

Toetreding LOCI

Met trots wil het introductiebestuur u mededelen dat Leeuwarden voor het eerst in de geschiedenis is toegetreden tot het Landelijk Overleg en Contact Introductieweken (LOCI).
LOCI is een stichting die de onderlinge samenwerking realiseert tussen de afzonderlijke introductieweken in Nederland. Het LOCI bestaat uit (bijna) alle besturen van introductieweken in heel Nederland. Zo’n vier keer per jaar komen deze besturen bij elkaar om informatie en ervaringen uit te wisselen en om eventuele samenwerkingen aan te gaan.
Op donderdag 23 november 2017 bracht het introductiebestuur van Leeuwarden een bezoek aan het eerste overleg van het academisch kalenderjaar. Tijdens deze bijeenkomst kreeg Leeuwarden de kans om haar plan van aanpak te presenteren. Nadat alle andere introductiebesturen unaniem hebben ingestemd staat Leeuwarden nu ook op de lijst van landelijke introductiebesturen.

Deze toetreding is een waardevolle ontwikkeling voor het eerste introductiebestuur van Leeuwarden. Het LOCI biedt een brug naar een hoop kennis en ervaring. Voortkomend uit deze bijeenkomst zijn een aantal afspraken met andere introductiebesturen gemaakt. Zo zal er binnenkort een bezoek gebracht worden aan het KEI-bestuur in Groningen en de Kick-In Commissie in Enschede. Daarnaast is er vanuit andere steden ook veel waardering gebleken en hulp aangeboden. Het introductiebestuur hoopt hen ook spoedig te bezoeken.

Commissies

Zeker niet onbelangrijk zijn de commissies. Op 7 december 2017 en 8 januari 2018 zijn er bijeenkomsten met geïnteresseerde commissieleden geweest. Inmiddels zijn er ongeveer 15 commissieleden die op het punt staan te beginnen. Fijn om zoveel enthousiaste mensen bij elkaar te hebben!
Deze commissies zullen als volgt vormgegeven worden waarbij in elke commissie iemand zit met ervaring op het gebied van marketing, event en facilitair.

Vorderingen

Naast de nauwe samenwerking met Leeuwarden Studiestad zijn er in de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd met andere belangrijke partijen. De CvB’s van de hogescholen zijn op de hoogte gebracht van de plannen en deze zijn enthousiast door hen ontvangen. Daarnaast is het herschreven plan van aanpak nogmaals gepresenteerd aan studentenverenigingen tijdens het IBOS-overleg op 18 december 2017. Gezien het feit dat de invulling van de introductiedagen voor een deel bestaat uit activiteiten waarbij studentenverenigingen een goede kans krijgen zich te presenteren, staat een nauwe samenwerking met hen hoog in het vaandel.
Als laatste wil het introductiebestuur u verheugd mededelen dat er na een erg positief gesprek met Gemeente Leeuwarden officieel een aanmelding is gedaan van de introductieweek voor de evenementenkalender van 2018.

Contact

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Heeft u interesse in het vervullen van een functie in een commissie, twijfel dan niet om contact op te nemen.

Met hartelijke groet,
Introductiebestuur 2017-2018

Maartje van der Molen – voorzitter 
Eline Lems – vice-voorzitter
Eline van der Beek – secretaris
Leon Kortstra – penningmeester

 introbestuur@ibosleeuwarden.com
 +31681315476
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op http://lidwordeninleeuwarden.nl/portfolio-item/introbestuur/