Nieuwsbrief

What’s old?

Op 7 november 2016 is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen studenten- en studieverenigingen om een integrale introductieweek te organiseren. Toentertijd hebben verschillende gesprekken met belanghebbenden plaatsgevonden en is er onder andere een Plan van Aanpak geschreven. Door een samenloop van omstandigheden is er tot voor kort nog weinig uit voortgekomen. Daarentegen is er uit verschillende gesprekken die destijds met belanghebbende partijen zijn gevoerd gebleken dat er veel animo is voor deze gezamenlijke introductie. Om deze reden hebben leden van het IBOS een nieuw bestuur aangesteld om de verantwoordelijkheid voor de organisatie hiervan op zich te nemen.

Doel

Het spreekt voor zich dat het doel van deze introductiedagen nog steeds hetzelfde is als vorig jaar.

“Het doel van de integrale introductieweek is Leeuwarden als studentenstad populair maken, studenten binden aan de stad en zowel het belang van studenten- en studieverenigingen hoger in het vaandel zetten.” (Introductiepanel, 2016)

What’s new?

Introductiebestuur

Het Introductiebestuur bestaat tot nu toe uit vier studenten die de functies voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris vervullen. Het bestuur is aanwezig geweest bij het IBOS-overleg dat heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2017. Daarnaast hebben zij een vergadering van SO-NHL bijgewoond, dat plaatsvond op 20 november 2017. Zij hebben zich daar voorgesteld. Het Introductiebestuur zal nauw samenwerken met het IBOS en SO NHL. Zij zullen als adviesorganen fungeren om het introductiebestuur op de hoogte te houden over de belangen van zowel studenten- als studieverenigingen.

Naam van de introductiedagen

Omdat het organiseren van een hele introductieweek voor komend academisch jaar nog niet haalbaar is, streeft het bestuur op dit moment naar een introductieperiode in augustus 2018 die bestaat uit drie introductiedagen. Gezien het feit dat deze introductiedagen komend jaar onder andere in samenwerking zijn met Leeuwarden Studiestad opereert het bestuur voorlopig onder de naam ‘Introductiebestuur’.

Planning

Vorig jaar zijn er al veel ideeën ontstaan en deze zijn gedeeltelijk uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Met het oorspronkelijke Plan van Aanpak als richtlijn, is er een aangepast plan voor komend academisch jaar geschreven.

Het huidige plan is om de introductie van start te laten gaan op zondag 26 augustus en te laten eindigen op vrijdag 31 augustus. Dit is ook de week waarin onder andere LEIP! Intro plaatsvindt. Het Introductiebestuur hoopt haar activiteiten komend jaar te combineren met LEIP! Intro en de dagen dinsdag tot en met donderdag over te laten aan de eigen invulling van studies. Op deze manier zullen de aspirant-studenten hun introductieweek beginnen met een gezamenlijke introductie, waarna zij de overige dagen kennis kunnen maken met hun studie, om deze vervolgens weer gezamenlijk af te sluiten op vrijdag 31 augustus.

Vervolgstappen & Samenwerking

Op dit moment houdt het Introductiebestuur zich bezig met het uitwerken van het Plan van Aanpak. Gesprekken met onder andere Leeuwarden Studiestad staan op de planning. Aangezien er vorig jaar al veel gesprekken zijn gevoerd met belanghebbenden en geïnteresseerde partijen zullen zij op korte termijn opnieuw benaderen en worden zij uitgenodigd voor een netwerkborrel die in de nabije toekomst zal plaatsvinden.

Vanzelfsprekend kan het Introductiebestuur dit allemaal niet alleen en is het daarom actief op zoek naar commissieleden en naar een eventueel vijfde bestuurslid, welke de functie Algemeen Lid zal vervullen.

Nieuwe belanghebbenden

Aangezien de meeste besturen inmiddels gewisseld zijn wil het Introductiebestuur jullie op het hart drukken deze nieuwsbrief door te sturen naar de betreffende vervanger. Om op de hoogte te blijven van het Introductiebestuur kunnen belanghebbenden zich inschrijven via onderstaande link:

 

Contact

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Heeft u interesse in het vervullen van een functie in een commissie of de functie algemeen lid in ons bestuur, twijfel dan niet om contact op te nemen.

Met hartelijke groet,

Introductiebestuur 2017-2018

Maartje van der Molen – voorzitter      

Eline Lems – vice-voorzitter     

Eline van der Beek – secretaris     

Leon Kortstra – penningmeester

 introbestuur@ibosleeuwarden.com

 +31-681315476