HET IBOS BESTUUR

Het IBOS-bestuur vertegenwoordigd de studentenverenigingen naar buiten. Dat wil zeggen dat het neutraal het belang van alle verenigingen behartigd. Hierbij gaat het voornamelijk om externe partijen zoals de gemeente, politie, studentenorganisaties van hogescholen en bedrijven. Daarnaast stelt het IBOS jaarlijks doelen om Leeuwarden aantrekkelijker te maken voor studenten, dit in samenwerking met de partners.

Elke zes weken overlegt het voltallige IBOS in het overleg. Het voltallige IBOS is het bestuur, plus de voorzitters en secretarissen van alle aangesloten verenigingen. Daar schuift dan ook een vertegenwoordiger van de gemeente aan, de wijkagent, Leeuwarden studiestad en soms nog een partij. Zo blijven de lijntjes kort en is er snelle communicatie tussen de verenigingen en belanghebbenden.

De speerpunten van het IBOS-bestuur dit jaar zijn:

  • Werken aan het imago van Leeuwarden als studentenstad, door samen met Leeuwarden Studentenstad te kijken naar marketingmogelijkheden en het aantrekken van studenten uit Drenthe, Overijssel en Noord-Holland.
  • Een studentikozer klimaat te creëren op lange termijn met een aantal grotere evenementen, door en voor studenten, tevens in samenwerking met Leeuwarden Studentenstad.
  • De band tussen verenigingen verbeteren door het organiseren van IBOS-borrels, zo leren besturen elkaar beter kennen en de verschillende sociëteiten.
  • Het organiseren van een StudentenTop, waarbij studenten zelf inbreng zullen hebben bij het aanpakken van student-gerelateerde zaken die spelen.
  • Het organiseren van een knallende introductieweek, waarvoor een speciaal Introductiebestuur zal worden aangesteld.

Bestuurslid worden

Elk jaar worden er nieuwe bestuursleden aangesteld voor het IBOS, soms zijn dit mensen die al bestuurservaring hebben, maar dat is niet noodzakelijk. Het IBOS-bestuur werkt meer op beleidsniveau dan op direct organisatorisch level. Bestuurder bij het IBOS kan je worden als je lid bent van een van de aangesloten verenigingen. Het bestuur streeft er dan ook naar om een zo divers mogelijke organisatie te hebben, met input vanuit meerdere verenigingen.

Je leert in een jaar zeer veel en bereid je netwerk gigantisch uit. Je kan echt wat veranderen voor de stad en de studenten. Als IBOS deelnemer heb je de privilege toegang te hebben tot alle sociëteiten in de stad. Dat bevorderd de communicatie en de relatie tussen de aangesloten partijen.

Heb je interesse in een bestuursfunctie bij het IBOS? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

HET HUIDIGE BESTUUR

ANNELIJN RÜSING- VOORZITTER

Mijn naam is Annelijn Rüsing, 24 jaar oud en de huidig voorzitter van het dagelijks bestuur van het InterBestuurlijk Overlegorgaan Studentenverenigingen(IBOS).

Na een jaar als secretaris gediend te hebben bij het IBOS heb ik veel inzichten gekregen over het IBOS, met dit extra jaar hoop ik het IBOS weer te tillen naar het professionele orgaan waar wij naar streven.  Momenteel ben ik student European Studies aan het NHL stenden.

Ik ben ten alle tijden bereikbaar via de mail/telefoon/brieven/postduif, dus ik nodig u graag uit een berichtje te sturen!

TEL / Whatsapp: +31(0)6 41258378

MAIL: voorzitter@ibosleeuwarden.com

DERK HULSBUS VELDHUYSEN – SECRETARIS

Mijn naam is Derk Hulsbus Veldhuysen, 22 lentes jong en huidig Secretaris der Dagelijks Bestuur van IBOS Leeuwarden. Daarnaast trots lid van Studentenvereniging Io Vivat Nostrorum Sanitas te Leeuwarden.

Momenteel volg ik de opleiding Hotel Management School aan Stenden te Leeuwarden waar ik mijn derde leerjaar volg.

Naast mijn functie als Secretaris vervul ik ook andere functies binnen commissies of clubs.

Mijn mailbox staat altijd open en alle mails, telefoontjes of brieven zullen zo snel als mogelijk beantwoord worden. Aarzel niet om contact op te nemen.

TEL / Whatsapp: Voor contact telefonisch kunt u eerst een mail sturen of terecht voor mijn nummer bij 1 van de besturen der Verenigingen.

MAIL: secretaris@ibosleeuwarden.com

ELSEMIEKE VINK – PENNINGMEESTER

Beste lezer,

Toen ik een jaar geleden ‘s-Hertogenbosch mocht inruilen voor het prachtige Leeuwarden wist ik absoluut niet waar ik aan begon. Ik was nog nooit in Friesland geweest en nu moest ik daar opeens gaan studeren. Al gauw na dat ik was begonnen met mijn studie heb ik me aangesloten bij een vereniging, de beste keuze die ik afgelopen paar jaar heb gemaakt, om onder andere mijn netwerk te vergroten. Al gauw merkte ik dat ik meer uit mijn studententijd wilde halen dan alleen maar dom weg bier zuipen. Toen ik te horen kreeg van IBOS en de kansen die dat met zich mee brengt was mijn keuze snel gemaakt. Ik heb me aangemeld, verdiept en gelobbyd over wat werd verwacht van het aankomende bestuur. Toen heb ik de afweging gemaakt of ik hier aan kon voldoen. En nu zit ik hier. Helemaal op m’n plekje waar ik samen met twee geweldige mede bestuursleden werkend aan een bruisend Leeuwarden waar elke student zich thuis voelt.

Elsemieke Vink
Penningmeester IBOS Leeuwarden

TEL / Whatsapp: +31(0)6 28510688

MAIL: penningmeester@ibosleeuwarden.com

Voorgaande besturen:

2019-2020

Voorzitter: Jesse van Hoolwerff

Secretaris: Annelijn Rusing

Penningmeester: Rick Nijssen

 

2018-2019

Voorzitter: Jort Postma

Secretaris: Jan Jaspers Faijer

Penningmeester: Tim Wassenaar

 

2017-2018:

Voorzitter: Wim Dijkman

Secretaris: Mirjam Landman

Penningmeester: Bas Janssens

 

2016-2017:

Het IBOS werkt samen met veel partners, onderstaand een selectie.