HET IBOS BESTUUR

Het IBOS-bestuur vertegenwoordigd de studentenverenigingen naar buiten. Dat wil zeggen dat het neutraal het belang van alle verenigingen behartigd. Hierbij gaat het voornamelijk om externe partijen zoals de gemeente, politie, studentenorganisaties van hogescholen en bedrijven. Daarnaast stelt het IBOS jaarlijks doelen om Leeuwarden aantrekkelijker te maken voor studenten, dit in samenwerking met de partners.

Elke zes weken overlegt het voltallige IBOS in het overleg. Het voltallige IBOS is het bestuur, plus de voorzitters en secretarissen van alle aangesloten verenigingen. Daar schuift dan ook een vertegenwoordiger van de gemeente aan, de wijkagent, Leeuwarden studiestad en soms nog een partij. Zo blijven de lijntjes kort en is er snelle communicatie tussen de verenigingen en belanghebbenden.

De speerpunten van het IBOS-bestuur dit jaar zijn:

  • Werken aan het imago van Leeuwarden als studentenstad, door samen met Leeuwarden Studentenstad te kijken naar marketingmogelijkheden en het aantrekken van studenten uit Drenthe, Overijssel en Noord-Holland.
  • Een studentikozer klimaat te creëren op lange termijn met een aantal grotere evenementen, door en voor studenten, tevens in samenwerking met Leeuwarden Studentenstad.
  • De band tussen verenigingen verbeteren door het organiseren van IBOS-borrels, zo leren besturen elkaar beter kennen en de verschillende sociëteiten.
  • Het organiseren van een StudentenTop, waarbij studenten zelf inbreng zullen hebben bij het aanpakken van student-gerelateerde zaken die spelen.
  • Het organiseren van een knallende introductieweek, waarvoor een speciaal Introductiebestuur zal worden aangesteld.

Bestuurslid worden

Elk jaar worden er nieuwe bestuursleden aangesteld voor het IBOS, soms zijn dit mensen die al bestuurservaring hebben, maar dat is niet noodzakelijk. Het IBOS-bestuur werkt meer op beleidsniveau dan op direct organisatorisch level. Bestuurder bij het IBOS kan je worden als je lid bent van een van de aangesloten verenigingen. Het bestuur streeft er dan ook naar om een zo divers mogelijke organisatie te hebben, met input vanuit meerdere verenigingen.

Je leert in een jaar zeer veel en bereid je netwerk gigantisch uit. Je kan echt wat veranderen voor de stad en de studenten. Als IBOS deelnemer heb je de privilege toegang te hebben tot alle sociëteiten in de stad. Dat bevorderd de communicatie en de relatie tussen de aangesloten partijen.

Heb je interesse in een bestuursfunctie bij het IBOS? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

HET HUIDIGE BESTUUR

JORT POSTMA – VOORZITTER

Jort komt oorspronkelijk uit Friesland en is goed bekend binnen Leeuwarden. Werkzaam in het centrum en toe aan een nieuwe stap, namelijk het inzetten voor alle studenten! Als voorzitter van het IBOS zal hij vergaderingen leiden, de organisatie draaiende houden en het aanspreekpunt zijn. Hij beheert daarnaast de portefeuille intern, het contact met alle studentenverenigingen die aangesloten zijn bij de stichting.

Hij is lid van ASVL Sempiternus en daarbinnen Heerendispuut Vinolentus. Aan hogeschool NHL Stenden studeert hij technische bedrijfskunde, een bestuursfunctie is een uitgelezen kans om te verbreden en ervaring op te doen!

TEL: 

MAIL: info@ibosleeuwarden.com

JAN JASPERS FAIJER – SECRETARIS

Jan vervuld academisch jaar 2018-2019 de functie van secretaris. Naast de basisfuncties werpt hij een kritische blik op zaken die binnen het IBOS de revue passeren. Hij heeft de portefeuille extern; het contact met bedrijven en derden partijen.

Als ab-actis van SV Navigators Leeuwarden heeft hij al ervaring opgedaan als bestuurslid en kan dit nu inzetten bij het IBOS. Hij loopt al enige tijd mee in Leeuwarden en beschikt dan ook over een flink netwerk.

TEL: 

MAIL: info@ibosleeuwarden.com

TIM WASSENAAR – PENNINGMEESTER

Penningmeester Tim is derde jaars hotelschool student van Stenden. Hij is penningmeester, maar doet daarnaast ook de communicatie met Leeuwarden Student City. Via die weg neemt hij ook deel in het nieuwe introductiebestuur voor de introweek van 2019. Hij is doelgericht en streeft de visie van het IBOS, om Leeuwarden beter op de kaart te zetten, erg na.

Tim is lid van Io Vivat en heeft een passie voor koken, wijnen en organisatiekunde. Met een bestuursjaar hoopt hij meer ervaring op te kunnen doen, maar bovenal Leeuwarden een aantrekkelijkere studentenstad te maken!

Bij vragen kan je hem altijd contacten via onderstaande gegevens, of via Facebook.

TEL / Whatsapp: 06 524 99 102 

MAIL: info@ibosleeuwarden.com

Voorgaande besturen:

2017-2018:

Voorzitter: Wim Dijkman

Secretaris: Mirjam Landman

Penningmeester: Bas Janssens

2016-2017:

Het IBOS werkt samen met veel partners, onderstaand een selectie.