STUDIEVERENIGINGEN

ONTDEK DE STUDENTENVERENIGINGEN IN LEEUWARDEN

Een studievereniging is aangesloten bij een specifieke opleiding. De studievereniging organiseert veel opleidingsgerelateerde activiteiten. Onder andere de introductie van de opleiding, excursies en gastcollege’s worden georganiseerd door een studievereniging. Hieronder zie je welke studievereniging er bij jouw opleiding hoort.

Studieverenigingen-Overlegorgaan Leeuwarden (SO-LWD) is het overkoepelende orgaan. Het IBOS heeft nauw contact met hen en streeft ernaar dat de communicatie tussen studenten- en studieverenigingen soepel verloopt. Een combinatie is vaak mogelijk!

Hogescholen streven er in 2018-2019 naar om per academie een studievereniging op te zetten. Binnenkort gaat de website van SO-Leeuwarden online en kan je daar terecht voor alle aanvullende informatie. Klik onder voor een overzicht van de studieverenigingen.