IBOS

De overkoepelende organisatie van de studentenverenigingen in Leeuwarden

Het IBOS bestuur


Het IBOS-bestuur vertegenwoordigt de studentenverenigingen naar buiten. Dat wil zeggen dat het neutraal het belang van alle verenigingen behartigd. Hierbij gaat het voornamelijk om externe partijen zoals de gemeente, politie, studentenorganisaties van hogescholen en bedrijven. Daarnaast stelt het IBOS jaarlijks doelen om Leeuwarden aantrekkelijker te maken voor studenten, dit in samenwerking met de partners.

Elke zes weken overlegt het voltallige IBOS in het breedstedelijk studenten overleg. Het voltallige IBOS is het bestuur, plus de voorzitters en secretarissen van alle aangesloten verenigingen. Daar schuift dan ook een vertegenwoordiger van de gemeente aan, de wijkagent, Leeuwarden studiestad en soms nog meer belanghebbende partijen. Zo blijven de lijntjes kort en is er snelle communicatie tussen de verenigingen en belanghebbenden.

De speerpunten van het IBOS-bestuur dit jaar zijn:

  • Werken aan het imago van Leeuwarden als studentenstad, door samen met Leeuwarden Studentenstad te kijken naar marketingmogelijkheden en het aantrekken van studenten uit Drenthe, Overijssel en Noord-Holland.
  • Een studentikozer klimaat te creëren op lange termijn met een aantal grotere evenementen, door en voor studenten, tevens in samenwerking met Leeuwarden Studentenstad.
  • De band tussen verenigingen verbeteren door het organiseren van IBOS-borrels en het LSV, zo leren besturen elkaar beter kennen en de verschillende sociëteiten.
  • Het organiseren van een StudentenTop, waarbij studenten zelf inbreng zullen hebben bij het aanpakken van student-gerelateerde zaken die spelen.
  • Samen met onze partners een knallende introductieperiode neerzetten!


Huidig bestuur

Brit Boer
VOORZITTER

Mijn naam is Brit Boer, ik ben 22 jaar oud en ik zal komend jaar de positie van voorzitter bekleden in het Interbestuurlijk Overlegorgaan Studentverenigingen Leeuwarden 2023-2024. 
 
Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Eindhoven en ben naar Leeuwarden gekomen om de studie Diermanagement te volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Ik ben sociaal aangelegd en wil deze kwaliteit gebruiken om contacten met externe partijen, zoals de gemeente en andere studentenverenigingen, te onderhouden. Naast het onderhouden van contacten met andere studentenverenigingen, wil ik ook de verenigingen beter leren kennen. Dit wil ik gaan doen door met de verenigingen in gesprek te gaan en ook bij alle verenigingen langs te gaan. Ik heb al wat ervaring met vergaderen en leiding nemen binnen een groep, dit wil ik komend jaar gaan uitbreidden en nog meer over gaan leren.  
 
Naast de taken die ik als voorzitter uitvoer, ben ik de contactpersoon voor Io Vivat bij gevallen van nood en/of onduidelijkheden. 

MAIL: voorzitter@ibosleeuwarden.com

Voorgaande besturen:

2022- 2023

Voorzitter: Luuk Meppelink

Vicevoorzitter: Lotte Schrijvers

Secretaris: Willianne Beukers 

Penningmeester: Mitza Weijler

Algemeen bestuurslid: Jip Nolta


2021- 2022

Voorzitter: Thomas van den Beukel

Eerste penningmeester: Thijs Kerkhof

Tweede penningmeester: Ellen Erren

Eerste secretaris: Jeannelle van de Veen

Tweede secretaris: Luuk Meppelink


2020-2021

Voorzitter: Annelijn Rusing

Secretaris: Derk Hulsbus Veldhuysen

Penningmeester: Elsemiek Vink


2019-2020

Voorzitter: Jesse van Hoolwerff

Secretaris: Annelijn Rusing

Penningmeester: Rick Nijssen

 

2018-2019

Voorzitter: Jort Postma

Secretaris: Jan Jaspers Faijer

Penningmeester: Tim Wassenaar

 

2017-2018

Voorzitter: Wim Dijkman

Secretaris: Mirjam Landman

Penningmeester: Bas Janssens