IBOS

De overkoepelende organisatie van de studentenverenigingen in Leeuwarden

Het IBOS bestuur


Het IBOS-bestuur vertegenwoordigt de studentenverenigingen naar buiten. Dat wil zeggen dat het neutraal het belang van alle verenigingen behartigd. Hierbij gaat het voornamelijk om externe partijen zoals de gemeente, politie, studentenorganisaties van hogescholen en bedrijven. Daarnaast stelt het IBOS jaarlijks doelen om Leeuwarden aantrekkelijker te maken voor studenten, dit in samenwerking met de partners.

Elke zes weken overlegt het voltallige IBOS in het breedstedelijk studenten overleg. Het voltallige IBOS is het bestuur, plus de voorzitters en secretarissen van alle aangesloten verenigingen. Daar schuift dan ook een vertegenwoordiger van de gemeente aan, de wijkagent, Leeuwarden studiestad en soms nog meer belanghebbende partijen. Zo blijven de lijntjes kort en is er snelle communicatie tussen de verenigingen en belanghebbenden.

De speerpunten van het IBOS-bestuur dit jaar zijn:

  • Werken aan het imago van Leeuwarden als studentenstad, door samen met Leeuwarden Studentenstad te kijken naar marketingmogelijkheden en het aantrekken van studenten uit Drenthe, Overijssel en Noord-Holland.
  • Een studentikozer klimaat te creëren op lange termijn met een aantal grotere evenementen, door en voor studenten, tevens in samenwerking met Leeuwarden Studentenstad.
  • De band tussen verenigingen verbeteren door het organiseren van IBOS-borrels, zo leren besturen elkaar beter kennen en de verschillende sociëteiten.
  • Het organiseren van een StudentenTop, waarbij studenten zelf inbreng zullen hebben bij het aanpakken van student-gerelateerde zaken die spelen.
  • Samen met onze partners een knallende introductieperiode neerzetten!


Huidig bestuur

Luuk Meppelink
VOORZITTER

Ik ben Luuk Meppelink en ik bekleed de positie van voorzitter in het
dagelijks bestuur van het Interbestuurlijk Overlegorgaan
Studentenverenigingen Leeuwarden 2022-2023. Afgelopen academisch jaar
heb ik de positie van tweede secretaris bekleed wat ik met veel plezier heb
gedaan en waar ik veel doelen heb gesteld die ik met mijn vorig bestuur wilde
behalen maar niet allemaal behaald heb. Daarom heb ik er voor gekozen om
mij nog een jaar in te zetten voor studerend Leeuwarden. Met mijn kennis en
ervaring van vorig jaar weet ik dat ik een nog beter bestuursjaar neer kan
zetten en ook kan leren van mijn fouten van vorig jaar. 

Aankomend jaar staat het IBOS bestuur wel voor een nieuwe uitdaging omdat het gehele bestuur is voortgevloeid vanuit één vereniging. Op deze manier krijg het IBOS bestuur minder snel de ideeën en culturen mee van de andere aangesloten verenigingen wat we natuurlijk wel zouden willen dus het is nog belangrijker dat het dagelijks bestuur nauw contact houd met de Praesides zodat zij het dagelijks bestuur goed kunnen begeleiden en van feedback kunnen voorzien.

Naast het takenpakket dat bij de functie van voorzitter komt kijken zal ik ook contactpersoon zijn voor Sempiternus en Huize Bacchus bij gevallen van nood of onduidelijkheden.

MAIL: voorzitter@ibosleeuwarden.com

Voorgaande besturen:

2021- 2022

Voorzitter: Thomas van den Beukel

Eerste penningmeester: Thijs Kerkhof

Tweede penningmeester: Ellen Erren

Eerste secretaris: Jeannelle van de Veen

Tweede secretaris: Luuk Meppelink


2020-2021

Voorzitter: Annelijn Rusing

Secretaris: Derk Hulsbus Veldhuysen

Penningmeester: Elsemiek Vink


2019-2020

Voorzitter: Jesse van Hoolwerff

Secretaris: Annelijn Rusing

Penningmeester: Rick Nijssen

 

2018-2019

Voorzitter: Jort Postma

Secretaris: Jan Jaspers Faijer

Penningmeester: Tim Wassenaar

 

2017-2018

Voorzitter: Wim Dijkman

Secretaris: Mirjam Landman

Penningmeester: Bas Janssens